Newsflash

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 01:04 น.

อัตลักษณ์

"เด็กดี   มีวินัยในการออม"

(ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา)

เด็กดี  ต้องประกอบด้วย

 

 1. เด็กต้องมีความขยัน  คือเด็กต้องมีความตั้งใจเพียรพยายาม  ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 2. เด็กต้องการประหยัด  คือ  รู้จักการออม  ถนอมใช้ทรัพย์สิน  สิ่งของแต่ควรพอประมาณ
 3. เด็กต้องมีความซื่อสัตย์  คือ  มีความประพฤติดีและปลอดจาดการลำเอียง
 4. เด็กต้องมีวินัย  คือมีการยึดมั่นในระเบียบแบบ  ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ
 5. เด็กต้องสุภาพ  คือ  เรียบร้อย  อ่อนโยน  มีกิริยามารยาทที่ดีงาม  มีสัมมาคารวะ
 6. เด็กต้องสะอาด  คือ  ปราศจากความมัวหมองทั้งกายและใจ
 7. เด็กต้องสามัคคี  คือ  มีความพร้อมเพรียง  มีความปรองดองกัน  เห็นอกเห็นใจ
 8. เด็กต้องมีน้ำใจ  คือ  รู้จักแบ่งปัน  ช่วยเหลือสังคม  เสียสละความสุขส่วนตน
 9. เด็กต้องกตัญญู  คือ  ความรู้คุณ  รู้จักอุปการคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณ

   มีวินัยในการออม  ต้องประกอบด้วย 

 1. ตั้งเป้าหมายในการออมว่า  ต้องการออมเพื่ออะไร  จะต้องเก็บออมเท่าใด
 2. เก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด  โดยใช้จ่ายให้น้อยลง
 3. ประกาศเป็นศัตรูกับกิเลสหรือสิ่งยวนยั่วต่างๆ โดยคิดทบทวนให้ดี  ก่อนจะซื้อ

เริ่มต้นออมทีละน้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ  โดยต้องฝึกให้เกิดเป็นนิสัย 

 

เอกลักษณ์

"โรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2013 เวลา 08:51 น.
 
Polo Ralph Lauren Shirt, Ralph Lauren Poloshirt Big Pony, Poloshirt Zürich, Ralph Lauren Polos, Lacoste Schweiz Outlet, Parajumpers Schweiz Online, Parajumpers Winterjacken Sale, Parajumpers München, Parajumpers Winterjacken, Parajumper Sale, Michael Kors Hamilton Outlet, Michael Kors Taschen Günstig, Michael Kors Deutschland, Michael Kors Hamilton Saffiano, Michael Kors Jet Set Chain,